myydään vintage kelloja Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

mielensäpahoittaja elokuva traileri Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut koskevat lapsia, jotka ovat kunnallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Jos lapsi on yksityisessä perhepäivähoidossa tai yksityisessä päiväkodissa, yksityinen palveluntuottaja perii asiakasmaksun.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen maksut

jeff kinney egy ropi naplója pdf Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut vaihtelevat perheen koon, tulojen sekä varhaiskasvatusajan mukaan. Maksu peritään kuukausimaksuna niiltä kalenterikuukausilta, joina lapsi on hoidossa, kuitenkin enintään yhdeltätoista kuukaudelta toimintavuoden aikana. Heinäkuu on maksuton, jos lapsen hoitosuhde on alkanut viimeistään edellisen vuoden elokuussa.

école lemania verbier Lapsikohtainen maksu on kunnallisessa päivähoidossa suuruudeltaan 0–290 euroa.

värinpoisto hinta kampaajalla Asiakasmaksun tai palvelusetelin määrittämistä varten perheen on toimitettava tuloselvitys bruttotuloistaan. Korkein asiakasmaksu määrätään, jos tuloselvitystä liitteineen ei ole tehty.

Maksupäätös

dybbøl skolen personaleintra Uuden asiakkaan maksupäätös muodostuu automaattisesti lapsen aloituskuukautta seuraavan kuukauden aikana ja lähetetään postitse kotiin. Näin asiakkaalla on aikaa tehdä tuloselvitys aloituskuukauden aikana.

näin nopeasti kaikki tapahtuu Jos lapsi aloittaa esimerkiksi tammikuussa, tulee päätös helmikuussa. Kunnallinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan tämän päätöksen perusteella eli lasku tulee aina jälkikäteen jo käytetystä kuukaudesta.

marsun häkki myynti Jos tuloselvitystä ei tehdä, syntyy päätös korkeimman maksun mukaan.

Maksut koulujen loma-aikoina

judias blancas con almejas arguiñano Asiakasmaksua ei peritä Porvoon kaupungin peruskoulujen ja esiopetuksen joulu- ja talviloman ajalta, sekä kesä-heinäkuun ajalta, jos vanhemmat ovat tehneet kirjallisen poissaoloilmoituksen viimeistään viimeisenä arkipäivänä 30 kalenteripäivää ennen loman alkua.

Tiedustelut

yksityisiä hoitokoteja helsinki Asiakasmaksujen määräytymistä, tuloselvityksiä ja laskutusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat varhaiskasvatuspalvelujen toimistosihteerit.

auroran koulu päiväkoti ja neuvola Lapsen hoitoaikoihin, päivähoidon tarpeeseen ja perhetietoihin liittyviin tiedusteluihin vastaa kyseisen päiväkodin johtaja tai varhaiskasvatuksenohjaaja.