kokoonpanot mm jääkiekko 2015 Rakentaminen

muumipeikko unelmoi käsipyyhe Rakentamiseen tarvitaan aina lupa. Rakentamista ja sen valvontaa säätelevät:

 • maakäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus
 • eri säädökset ja määräykset sekä jokaisen kunnan rakennusjärjestys

laubenheimer höhe adresse Rakennusjärjestys täydentää maankäyttö- ja rakennuslakia, -asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja. Laki, asetus, asemakaava, oikeusvaikutteinen osayleiskaava sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma menevät rakennusjärjestyksen edelle.

laskun tekeminen yksityishenkilö Rakentamisen ja kaavoituksen palveluihin kuuluvat rakennusvalvonnan ohella maapolitiikan yksikkö, kaupunkisuunnittelu ja kuntatekniikka.

Rakennusvalvonta

 • neuvoo rakentajia
 • myöntää rakennus-, toimenpide- ja muut luvat paitsi ei kaivulupia tai katualueiden käyttölupia
 • valvoo rakentamista, kaavojen noudattamista ja rakennettua ympäristöä

Maapolitiikka

 • huolehtii tonttien myynnistä ja vuokrauksesta
 • valmistelee maankäyttösopimukset
 • tuottaa kartta- ja paikkatietoaineistoa
 • palvelee kiinteistönmuodostus- ja rakennusvalvontamittausasioissa
 • toimittaa kiinteistörekisteri- ja karttaotteita

Kaupunkisuunnittelu

 • huolehtii kaavoituksesta, jolla ohjataan rakentamisen määrää, kaupunkikuvaa sekä katujen ja puistojen sijaintia
 • toimittaa tiedot maankäytön suunnitelmista ja kiinteistöjen kaavatilanteista
 • vastaa poikkeamispäätösten, suunnittelutarveratkaisujen ja maa-aineslupien valmistelusta

Kuntatekniikka

 • huolehtii katujen, torien, pysäköintialueiden, viheralueiden sekä muiden yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta
 • toimittaa katujen korkotiedot rakentajille
 • myöntää katuluvat
 • vuokraa katu- ja viheralueita esimerkiksi rakennustelineiden sijoittamista varten
 • antaa lausunnon tontin ajoliittymän sijainnista