tallinna ülikooli lõpetajad 2015 Lapsen ja perheen tukeminen

Kasvun ja oppimisen tuki

dominikaanisen tasavallan sää Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksensä alueella. Tällöin lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista voidaan tukea tehostetulla tai erityisellä tuella. Tuen tarpeita voivat olla esimerkiksi:

şamil tayyar helin avşar en son haberler • Viivästynyt kehitys
• Puheen ja kielen vaikeudet
• Sosiaaliset ja tunne-elämän haasteet
• Oppimisvalmiuksien puutteet
• Vamma tai pitkäaikaissairaus

rubén zaya grilo Lapsen tuen tarpeen tunnistaminen mahdollisimman varhain, sekä kasvua, kehitystä ja oppimista edistävä varhaiskasvatusympäristö on tärkeää. Tukea voidaan tarjota eri tavoilla:

suuruutes äärellä newland • Toiminnan mukauttamisen
• Ryhmäkoon pienentäminen
• Kasvatuskumppanuuden vahvistaminen
• Kuntouttavat elementit

kilpirauhasen vajaatoiminta lääkkeetön hoito Erityislastentarhanopettaja voi lisäksi kartoittaa lapsen taitoja ja ohjata lasta tutkimuksiin esimerkiksi puheterapeutille, psykologille tai toimintaterapeutille.

Integroitu erityisryhmä

jorge alberto rodríguez campos Integroitussa erityisryhmässä lapsiryhmän koko on pienempi, ja siinä työskentelee erityislastentarhanopettaja. Tällä hetkellä integroitu erityisryhmä toimii yhdessä päiväkodissa.

svante söderholm energimyndigheten Kehitysvammaisille suomen- ja ruotsinkielisille esi- ja perusopetusikäisille oppilaille tarjotaan aamu- ja iltapäivähoitoa Tulliportin päivähoidossa.